Stadspodium Amsterdam

informatie

Beleid omwonenden  | Stadspodium Amsterdam

Informatie / Beleid omwonenden

Beleid omwonenden  | Stadspodium Amsterdam

OMWONENDEN STADSPODIUM AMSTERDAM

Beste omwonenden van het Stadspodium (Turbinestraat 12, Amsterdam),

Stadspodium Amsterdam is het podium in Amsterdam voor klein- en grootschalige evenementen van een eendaags -en meerdaags karakter. Op jaarbasis worden hier zo’n 20 evenementen georganiseerd door verschillende organisatoren met verschillende soorten thema’s. Het Stadspodium kan maximaal 8.000 bezoekers faciliteren.

Over het algemeen bestaat de agenda uit dance-evenementen die openingstijden kennen tussen de 12:00 tot 23:00 uur. In de agenda vindt u een overzicht van data en specifieke info per event.

Het is belangrijk te weten dat Stadspodium Amsterdam er alles aan doet om de overlast voor u als omwonenden tot een minimum te beperken. Mochten er ondanks onderstaande informatie nog vragen zijn, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens.

Hieronder volgen een aantal praktische zaken waarmee u wellicht te maken krijgt.

OP -EN AFBOUW
De opbouwperiode zal voor alle evenementen maximaal 3 dagen voor showdag starten en eindigt uiterlijk 2 dagen na het evenement. Tijdens op -en afbouwperiode zal er geen stremming van verkeer zijn. De bedrijven en woningen in de omgeving zijn in de op-/afbouw periode en allen tijde bereikbaar. Dit geldt ook voor de overige wegen.

SOUNDCHECK & GELUIDSBEPERKENDE MAATREGELEN
Een uur voor opening vindt mogelijk een soundcheck plaats.

Stadspodium Amsterdam treft verschillende geluid beperkende maatregelen om geluid zoveel mogelijk op de dansvloer te concentreren. Gedurende het evenement worden zowel door de gemeente als organisatie metingen uitgevoerd om de geluidsniveaus te controleren en te waarborgen.

MAATREGELEN TIJDENS SHOWDAG
Op de showdagen vinden er verschillende verkeersmaatregelingen plaats. Wegafsluitingen  zijn  noodzakelijke  verkeersmaatregelen  met  als  doel  het  bestemmingsverkeer  (de  festivalbezoekers)  naar  het  juiste  gebied  te  leiden. Wegafsluitingen zullen tijdens het event plaatsvinden op:

-       Turbinestraat
-       Transformatorweg
-       Magneetstraat
-       Condensatorweg

Gedurende het event worden er voldoende verkeersregelaars en bewegwijzeringsborden ingezet om zodoende het verkeer in goede banen te leiden;

-       Taxi’s worden doorverwezen naar de speciaal hiervoor ingerichte taxistandplaats.
-       Fietsers kunnen doorfietsen naar de hiervoor gecreëerde fietsenstalling.
-       Rondom het evenemententerrein is onder andere beveiliging aanwezig om toezicht te houden op de omgeving.
-       Na afloop van het evenement zien wij erop toe dat de straat en de omgeving weer geheel schoongemaakt en wordt opgeruimd.

 

CONTACT MOGELIJKHEDEN
Stadspodium, voor/na de evenementen – Mochten zich ondanks de in deze brief genoemde maatregelen onverhoopt toch zaken voordoen welke door u als onaanvaardbaar worden beschouwd of heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Stadspodium via info@stadspodiumamsterdam.nl.

Gemeente, tijdens evenementen – Eventuele meldingen en klachten tijdens het evenement kunnen tevens op het gemeentelijk informatienummer 14020 worden gemeld. Dit kan tevens online via www.amsterdam.nl, gebruik dan de zoekterm “melding openbare ruimte”.

Politie, tijdens evenementen – In geval van verstoring van de openbare orde en veiligheid is de politie bereikbaar via het algemene nummer: 0900-8844.

Wij vragen uw begrip en medewerking om het evenement succesvol te laten verlopen en hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Een vriendelijke groet,

Stadspodium Amsterdam

 

Interesse?

Bent u op zoek naar de ideale festivallocatie om uw evenement te organiseren? Stuur ons een mail en we maken graag een afspraak om de mogelijkheden met u te bespreken.

mail ons